Privacy op school

Het recht op privacy eindigt niet aan de schoolpoort! Ook de schooldirectie en leerkrachten dienen een aantal regels in acht te nemen om de persoonlijke levenssfeer van elke leerling te respecteren. Zowel ouders als leerkrachten zitten hierover met heel wat vragen: welke informatie mag de school allemaal opvragen? En hoe lang mag ze die bijhouden? Wat doet de school met de foto’s van mijn kind? Mogen leerlingen de les filmen of omgekeerd?

In dit themablok geven we een antwoord op deze en meer vragen over privacy op school.

In andere thema's

Onderwijsinstellingen: Hoe een verwerker kiezen?

Een onderwijsinstelling verwerkt talrijke persoonsgegevens over kinderen, hun ouders of hun onderwijzend en omkaderend personeel. Zoals elke verwerkingsverantwoordelijke, heeft zij de plicht om een "goede" verwerker te zoeken.

In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs

De Gegevensbeschermingsautoreit bracht samen met de Vlaamse Toezichtcommissie en de onderwijsverstrekkers een brochure tot stand over het Wat? en Hoe? van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in de schoolcontext. Bereid je voor in 7 stappen!

Bezoek voor nog meer informatie ook zeker eens de website "Privacy in onderwijs"