Sharenting

Informatie voor jonge ouders en hippe grootouders

Sharenting: ook al kende je het woord nog niet, je doet het waarschijnlijk wel. Vermoedelijk heel dikwijls of misschien af en toe. En menigeen zelfs zonder enig voorbehoud!

Share + Parenting = Sharenting

Sharenting is niets meer dan het delen van foto’s en filmpjes van je kinderen of kleinkinderen op sociale media, vaak zonder dat zij hiermee hebben ingestemd.

Bijna iedereen heeft wel ergens een account op een sociale netwerksite zoals Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp,…. En elke ouder legt graag de belangrijkste levensgebeurtenissen van zijn spruit vast. Er gaat geen vakantiedag, schoolfeest of sportwedstrijd voorbij zonder dat kindlief wordt vereeuwigd. En vervolgens worden de beelden ongeremd gedeeld op sociale netwerken.

In andere thema's

Share smart!

Enkele aanbevelingen

Sharenting is een relatief nieuw fenomeen en gaat samen met het zeer actuele recht op afbeelding. Daarom organiseerde het ‘ik beslis’-team een Jongerenparlement in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 29 januari 2016. Tijdens dit jongerenparlement wisselden 120 Vlaamse, Waalse en Brusselse jongeren hierover van gedachten en formuleerden ze enkele aanbevelingen, die ze aan de Staatssecretaris voor Privacy overhandigden.

Hier vind je hun bevindingen over sharenting