Controle op alcohol & drugs

Een van de doelstellingen van elke school is het gezond houden van haar leerlingen en zorgen voor een zo goed mogelijke leeromgeving. Veel scholen hanteren daarom een streng alcohol- en drugsbeleid. Maar ook hierbij mag men de privacy van de leerling niet uit het oog verliezen.

Controle door de politie

Indien de school vermoedt dat er problemen zijn met een leerling mogen zij de politie hiervan op de hoogte brengen. Die heeft de bevoegdheid om dit verder te onderzoeken. Dit is meteen de rode draad doorheen deze problematiek: vergaande alcohol- en drugscontroles gebeuren best door de politie.

De politie is onder meer bevoegd voor:

  • het (onvrijwillig) doorzoeken van kastjes en boekentassen
     
  • het inzetten van snuffelhonden bij een drugscontrole
     
  • het afnemen van een urinetest.

De leerling kan dan dus best niet weigeren wanneer de politie een van deze acties wil uitvoeren.

Controle door school

Wil de school dit liever zonder politie afhandelen? Dan zal ze altijd toestemming moeten vragen aan de leerling (of de ouders) om een boekentas of een kastje te mogen doorzoeken. Wil de leerling dit niet, dan mag de school wel de politie bellen. Het afnemen van urinetest gebeurt best altijd door de politie, aangezien dit het verzamelen van gevoelige informatie met zich meebrengt.

Gebeurt de alcohol- of drugscontrole naar aanleiding van een activiteit (bv. een uitstap of de schoolreis), en is er geen tijd om de politie erbij te halen? Dan mag de school steeds beslissen een leerling thuis te laten of naar huis te sturen.

Laat de leerling de controle toe, en wordt er iets gevonden, kan de politie nog steeds op de hoogte worden gebracht.

Wat met de resultaten van de controle?

De juiste reactie is hier cruciaal, zowel voor de privacy van de leerling, als voor zijn/haar rol binnen de (klas)groep. Het is dus altijd beter om de leerling even apart te nemen om deze problemen te bespreken, zonder de hele klasgroep daarbij te betrekken. Uiteraard mogen de ouders ook van deze resultaten op de hoogte worden gebracht, zodat de leerling goed kan worden begeleid.

Indien na een politiecontrole blijkt dat een leerling iets heeft gebruikt dan mag de politie dit zelf niet aan de school meedelen. Dit wordt dan best rechtstreeks met de ouders besproken.