Over 'ik beslis'

Wie zijn wij?

Het 'ik beslis'-project begon al in 2009. Het idee groeide naarmate de Gegevensbeschermingsautoriteit steeds vaker vragen kreeg over het gebruik van nieuwe technologieën en hoe jongeren in deze context begeleid kunnen worden. "Stop! Pas op!" was en is nog te vaak de boodschap die jongeren krijgen als het op nieuwe technologieën aankomt. De Gegevensbeschermingsautoriteit wilde het echter over een andere boeg gooien: de jongeren ontdekken de mogelijkheden ervan , maar weten ook wat er met hun gegevens gebeurt en nemen op basis daarvan zelf de beslissingen. Deze website geeft daarbij een duwtje in de rug.

De input voor de site komt van het 'ik beslis'-team, een groepje medewerkers van de Gegevensbeschermingsautoriteit met allemaal verschillende achtergronden, maar wel één gemeenschappelijke overtuiging: jongeren moeten worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en een privacyreflex hoort daar gewoon bij. En ondertussen leert het 'ik beslis'-team ook van hen.

Onze visie

De bescherming van de privacy van kinderen en jongeren vertrekt vanuit een bewustzijn van het belang van privacy en de bescherming ervan bij de kinderen en jongeren zelf.

De wereld staat niet stil, zij verandert voortdurend. Dit creëert nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Vandaag nemen technologische ontwikkelingen rond verwerking van persoonsgegevens in deze wereld een belangrijke plaats in, ook in de leefwereld van kinderen en jongeren. Technologie is een verrijking van hun leefwereld. Toch worden technologische ontwikkelingen vaak als een bedreiging beschouwd voor de privacy. Aan elke gegevensverwerking zijn immers risico's verbonden op het vlak van privacybescherming. Wanneer er echter bewust en verantwoordelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens van zowel zichzelf als van anderen, kunnen kinderen, jongeren en hun ouders vertrouwen hebben in deze nieuwe technologieën en genieten van de vele positieve mogelijkheden die zij bieden.

‘ik beslis’ is dan ook gefundeerd op het uitgangspunt dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen wanneer zij zich bewust zijn van hun eigen privacy en van die van anderen.

Onze missie

Onze missie is om elk kind en elke jongere enerzijds bewust te maken van zijn of haar privacy en anderzijds bewust te laten omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

‘ik beslis’ is gefundeerd op het uitgangspunt dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen wanneer zij zich zelf bewust zijn van hun privacy.
‘ik beslis’ wil dit bewustzijn bij kinderen en jongeren verwezenlijken door enerzijds kinderen en jongeren te sensibiliseren voor een bewust en veilig omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen, anderzijds door hét informatiepunt inzake de bescherming van persoonsgegevens van kinderen en jongeren te zijn.

Omdat ook ouders en scholen met heel wat vragen zitten rond de privacy van hun kinderen en leerlingen, willen we ook voor hen een bron van informatie zijn. ‘ik beslis’ wil hen daarenboven ook, als voornaamste actoren in de opvoeding van kinderen en jongeren, stimuleren om bij te dragen aan de bewustwording rond privacy bij kinderen en jongeren.

Omdat de informatienoden bij kinderen en jongeren niet dezelfde zijn als die van hun ouders of school, focust ik beslis op drie specifieke doelgroepen. Op deze manier wil ‘ik beslis’ elke doelgroep gericht informeren en begeleiden in het privacybewustwordingsproces bij kinderen en jongeren. ‘ik beslis’ streeft ernaar om zijn missie in samenwerking met haar doelgroepen te verwezenlijken. De drie doelgroepen van ik beslis zijn:

  • Jongeren (en kinderen)
     
  • Ouders
     
  • Leerkrachten

‘ik beslis’ staat positief tegenover nieuwe technologische ontwikkelingen en wil kinderen, jongeren, ouders en hun scholen er op een privacyvriendelijke manier mee leren omgaan. ‘ik beslis’ benadrukt bij de verwezenlijking van zijn missie dan ook steeds de vele positieve aspecten die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen op voorwaarde dat de gebruiker zich verantwoord(elijk) gedraagt tegenover zijn eigen gegevens en die van anderen. Nieuwe technologieën zijn immers een bron van nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het welzijn en de welvaart in onze maatschappij.

WAT WAT

‘Ik beslis’ is drager van het door De Ambrassade ontwikkelde WAT WAT-label. Dit label en bijhorend logo staat voor kwaliteitsvolle informatie op maat van kinderen, tieners en jongeren.  Het logo is terug te vinden op onder meer brochures, folders en websites met betrouwbare kinder- en jeugdinformatie.

Wat Wat uitlegWAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaan we de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen. WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal van organisaties. Met het WAT WAT-label wil zij een herkenbaar kwaliteitslabel voor informatieproducten creëren.

Wij engageren ons voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Samen met de andere partners van WAT WAT werken we zo aan informatie waarmee kinderen en jongeren keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen. Vind hier meer info.