Camera’s op school

Camera’s op school. Dat kan natuurlijk niet zomaar! De installatie van bewakingscamera’s is aan strenge wettelijke regels onderworpen. Wil jij graag weten of een camera wel voldoet aan deze regels? Dan lees je hier meer informatie waar je mee aan de slag kan. De vuistregel is duidelijk: plaats geen camera als er een privacyvriendelijk alternatief beschikbaar is!

Wanneer mag de school een bewakingscamera installeren?

Pictogram cameraBewakingscamera’s moeten criminaliteit of overlast op school helpen voorkomen of de openbare orde helpen bewaren. De school moet dus altijd een geldige reden hebben om zo’n camera te installeren. Dit zal meestal bewaking of toezicht zijn, bijvoorbeeld in de fietsenstalling. Zomaar de school vol camera’s hangen mag dus in geen geval!

Daarnaast moet de school ook altijd duidelijk aangeven dat er camera’s hangen. Dat kan zij doen met het pictogram dat je hierboven ziet. Bewakingscamera’s mogen dus nooit in het geheim worden opgehangen. Een vermelding in het schoolreglement is niet verplicht, maar is wel aan te raden!

Waarvoor mag de school een bewakingscamera niet gebruiken?

Een bewakingscamera dient niet om leerlingen of leerkrachten te controleren. De camera hangt er dus niet om te kijken of iedereen wel op tijd komt of om rokers te betrappen tijdens de pauzes. Voor het uitvoeren van zo’n controle is er vaak een privacyvriendelijker alternatief voorhanden, bv. een leerkracht die toezicht houdt.

Daarnaast mag de camera niet heimelijk filmen, zelfs niet als het om een bewakingscamera gaat. Dit betekent niet dat de camera voor iedereen zichtbaar moet zijn, maar het pictogram wel!

Let op! Een camera in het klaslokaal, die de les filmt, is geen bewakingscamera! Meer informatie hierover lees je in onze rubriek “filmen van de les”.

Camerawet

De toepasselijke regels over bewakingscamera’s kan je vinden in de camerawet . Voor alle camera’s die geen bewakingscamera zijn (bv. een webcam), is niet de camerawet, maar de privacywet van toepassing.