GSM en smartphone op school

Smartphones zijn voor jongeren vaak een belangrijk aspect van hun (sociaal) leven, en dat geldt ook op school. Het is dus belangrijk dat de school duidelijk afbakent wat wel en niet mag, het schoolreglement is daar de perfect plaats voor. Maar naast de regels die de school zelf oplegt, gelden ook de privacyregels.

Toestemming

Het controleren van een gsm mag niet zomaar! Ook al laat het schoolreglement toe dat de leerkracht een gsm in beslag neemt, dat wil nog niet zeggen dat men er ook zomaar in mag kijken. Het is dus belangrijk te onthouden dat het afnemen van het toestel, en het bekijken van de inhoud twee verschillende zaken zijn.

Wil je toch weten met wat de leerling precies bezig was? Dan zal je toestemming nodig hebben. Deze toestemming moet niet alleen worden gegeven door de leerling zelf, maar ook door iedereen die bij de communicatie betrokken is. Was de leerling dus met een vriend aan het chatten, dan moet ook die vriend zijn toestemming geven.

Uiteraard is het bij minderjarigen ook vaak een goed idee om de ouders om toestemming te vragen, aangezien jongeren vaak nog niet het nodige onderscheidingsvermogen hebben. In dat geval fungeren de ouders dan als vertegenwoordigers.  

Er zijn uitzonderingen op de vereiste van toestemming, maar deze zijn in de schoolcontext maar zelden van toepassing. Toestemming vragen is dus cruciaal!

Proportionaliteit

Een ander belangrijk principe is dit van de proportionaliteit. Dat wil zeggen dat het niet nodig is om de gsm te controleren, als er ook minder privacy schendende alternatieven zijn met hetzelfde resultaat.

Heb je geen reden om de gsm te bekijken? Dan mag dit ook niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om de gsm te controleren als de jongere al toegaf dat hij aan het spieken was.

Tips

  • zorg ervoor dat het schoolreglement gsm-gebruik in de les klaar en duidelijk verbiedt, en leerlingen die hiertegen ingaan bestraft met een slechte beoordeling of een sanctie, zoals nablijven of de gsm in bewaring geven op het secretariaat;
     
  • laat de leerlingen systematisch hun gsm in een toestellenbakje leggen tot de eerstvolgende pauze.