Rekrutering van nieuwe leerlingen

Het is een jaarlijkse gewoonte voor veel scholen: het rekruteren van potentieel nieuwe leerlingen. Duizenden brieven gaan met dit doel de deur uit. Maar hoe komt een school aan jouw contactgegevens? En mag ze die zomaar gebruiken?

Hoe komt de school aan deze gegevens?

Meestal gebeurt dit op basis van het bevolkingsregister. Scholen vragen bij de gemeente alle namen en adressen van leerlingen uit een bepaald geboortejaar. Zo zullen leerlingen uit het zesde leerjaar vaak thuis een brief toegestuurd krijgen van middelbare scholen. Maar de gemeente mag deze gegevens eigenlijk niet meedelen. Doet ze dit toch? Dan handelt ze in strijd met de privacywet.

Soms verkrijgt de school de gegevens op een andere manier, bijvoorbeeld doordat een broer of zus er ooit op school zat. In dat geval moet de school zeker zijn dat ze de toestemming heeft om de gegevens te hergebruiken.

Mag een school die gegevens opvragen?

Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: neen, dat mag niet om leerlingen te rekruteren! Het is namelijk niet de taak van een school om zoveel mogelijk leerlingen aan te trekken, maar wel om te voorzien in onderwijs.

Enkel wanneer een school contactgegevens nodig heeft om in haar kerntaak te voorzien (het geven van onderwijs) mag ze dit aan de gemeente vragen, maar niet om leerlingen te rekruteren. Dit wordt immers als een vorm van reclame beschouwd.