Cyberpesten

Cyberpesten kan verschillende vormen aannemen, gaande van het posten van beledigende berichten op iemands profielpagina tot het aanmaken van een vals profiel om iemand te misleiden. Pesten is niet nieuw en is van alle generaties.

De nieuwe technologieën zoals smartphones, computers, het internet, … die de virtuele wereld mogelijk hebben gemaakt, zijn dus niet de oorzaak dat kinderen en jongeren (maar eveneens volwassenen) elkaar pesten. Wat wel zo is, is dat deze nieuwe technologieën nieuwe vormen van pesten hebben mogelijk gemaakt.

Het grootste verschil met het offline pesten is waarschijnlijk dat slachtoffers van cyberpesten zowat op elk moment van de dag gepest kunnen worden. Anders dan het pesten in de ‘fysieke’ wereld, stopt het cyberpesten immers niet meer na de school- of werkuren. Kinderen en jongeren kunnen ook wanneer ze ’s avonds thuiszitten nog lastiggevallen worden door (cyber)pesters doordat deze laatste bijvoorbeeld spottende of zelfs kwetsende berichten naar de slachtoffers sturen via smartphone of het internet.

Zelfs in het eigen huis wordt men dus geconfronteerd met pesten, zodat vaak zelfs deze plaats geen rust meer brengt. Omgekeerd zorgt het feit dat ook de cyberpesters vanuit de eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen pesten er soms voor dat deze pesters nog gemener uit de hoek komen: ook zij bevinden zich immers in een veilige en vertrouwde omgeving waardoor ze zich vaak onkwetsbaar voelen waardoor ze gedrag vertonen die ze in de fysieke wereld niet zouden stellen.

Bovendien kan de pester gebruik maken van de ‘anonimiteit’ op het internet (het slachtoffer weet niet altijd wie hem pest doordat de pester een valse naam of een pseudoniem kan gebruiken). 

Kinderen en jongeren voelen zich op internet ook minder geremd omdat fysiek contact met de andere afwezig is: de pester verkrijgt hierdoor vaak geen directe emotionele feedback waardoor hij brutaler uit de hoek zal komen dan wanneer de gepeste en de pester fysiek tegenover elkaar zouden staan. Om deze redenen heeft het cyberpesten vaak een veel ingrijpender impact op het slachtoffer dan ‘offline’ pesten.

Tip voor leerkrachten: It’s up to you”, een interactieve film rond cyberpesten

In de aanpak van (cyber)pesten is het belangrijk ook oog te hebben voor de omstaanders van een pesthistorie. Ook zij hebben een rol in, en een invloed op, de gebeurtenissen. It's up to you is een interactieve film (NL gesproken) ontwikkeld om op scholen als discussiestarter te worden ingezet om jongeren meer bewust te maken van hun rol in cyberpesten.

Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en bepalen zo het verloop van het verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Doordat de kijker in de huid van het hoofdpersonage kruipt,  ervaart deze de gevolgen van zijn acties en creëert hij zijn eigen persoonlijke verhaal. Hierdoor wordt in de bijhorende klasdiscussie het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht en leren leerlingen van elkaar wat hun rol als individu en als klas is bij cyberpesten.

U vindt hier de trailer en meer informatie erover.

Bij It’s up to you hoort een docentenhandleiding die u kan downloaden na registratie op bovenstaand adres. Deze handleiding dient ter ondersteuning bij het effectief inzetten van de film en biedt praktische tools voor de discussie in de klas.

It’s up to you is gratis te gebruiken!

Meer informatie

Cyberpesten behoort niet tot de kerncompetenties van de Gegevensbeschermingsautoriteit, daarom verwijzen we u graag door naar andere bronnen: