Tips voor ouders

Hier vind je enkele tips over hoe je als ouder met sexting kan omgaan.

4 tips voor ouders:

  • Leg je kind uit wat toestemming is. Toestemming is niet alleen de basis voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals foto’s en filmpjes van personen, maar geldt bovendien ook als basis van voor aanvaardbaard seksueel gedrag. Iemand dwingen om naakt te gaan en hiervan beeldmateriaal te maken doe je niet, ook niet online. Leg ook uit dat wanneer hij of zij een sext zou ontvangen, deze niet zomaar mag doorgestuurd worden. Ook hiervoor is de toestemming nodig van de afgebeelde persoon.
     
  • Informeer jezelf over het onderwerp en praat met je kind over sexting. Kennis over het onderwerp vergemakkelijkt deze gesprekken. Je kan hen tijdens dit gesprek wijzen op de mogelijke gevolgen van sexting.
     
  • Wanneer een sext van je kind is verspreid, is het heel belangrijk om kalm te blijven en goed naar je kind te luisteren. Je kind heeft in de eerste plaats nood aan hulp. Word dus niet boos, maar steun je zoon of dochter. Het is immers heel moedig en verstandig van hem of haar om met dit probleem tot bij jou te komen. Een eerste stap die je samen kan zetten is de dader(s) vragen om de sext niet verder te verspreiden.
     
  • Contacteer de directie van de school wanneer medeleerlingen betrokken zijn.

Wist je dat: Snapchat

Wist je dat de populairste app waarmee aan sexting wordt gedaan, Snapchat is? Snapchat is immers een app om foto’s of filmpjes naar elkaar te versturen die automatisch na een paar seconden verdwijnen... of toch niet? Let op, het is immer mogelijk om een screenshot van je gsm-scherm te nemen waardoor de foto of het filmpje dat je verstuurd hebt toch bewaard kan worden!

Tips voor jongeren

Op onze jongerenpagina van deze website hebben we voor jongeren 6 tips verzameld rond sexting. Je vindt ze hier terug.