Is sexting strafbaar?

Is het maken en verspreiden van seksueel getinte (naakt)foto’s en filmpjes strafbaar?

Wanneer het over sexting en minderjarigen gaat, is de link met kinderpornografie snel gelegd. Het gaat hier immers over het maken en verspreiden van seksueel getinte (naakt)foto’s en filmjes van minderjarigen. Een rechter zou dan ook, in theorie, van oordeel kunnen zijn dat sexting tussen minderjarigen als kinderpornografie beschouwd moet worden én dus strafbaar is.

Nochtans, wanneer de sextingactiviteiten tussen minderjarigen met wederzijdse toestemming gebeurt, hoeft er niet altijd sprake te zijn van kinderpornografie. Volgens de Europese regelgeving kan het met onderlinge toestemming maken en versturen van een sext gezien worden als een element van de seksuele ontdekkingstocht binnen de ontwikkeling van jongeren. Er bestaat met andere woorden een mogelijkheid om jongeren niet strafbaar te stellen op voorwaarde dat zij de sext maken en uitwisselen met onderlinge toestemming.

Let op, het beeldmateriaal vervolgens online zetten of downloaden wordt wel beschouwd als kinderpornografie én dus als een strafbaar feit. Zelfs als jongeren dat zelf doen.

Is het doorsturen van een sext strafbaar?

Ook hier is ‘toestemming’ het cruciale element. Een sext verspreiden zonder toestemming van de afgebeelde persoon, mag niet. Dit is belangrijk om uit te leggen aan jongeren omdat een sext binnen de leefwereld van jongeren soms worden doorgestuurd uit wraak om een mislukte relatie, of gewoon als een soort van statussymbool. Jongeren die een sext, zonder toestemming, doorsturen zijn zich er niet altijd van bewust dat dit bij wet verboden is.

Naast een inbreuk op de strafwet (wanneer geoordeeld zou worden dat het om kinderpornografie gaat), vormt het verspreiden van een sext ook een schending van de privacyregelgeving en het recht op afbeelding van de afgebeelde persoon. Lees hier alles over het recht op afbeelding.

Wist je dat: Webcam

Wist je dat ook webcambeelden kunnen opgenomen worden? Jongeren denken dus best twee keer na voor ze iets doen voor een webcam waarvan ze niet willen dat anderen dit te zien krijgen. Uiteraard is het stiekem opnemen van beeldmateriaal via webcam verboden, maar voorzichtigheid is toch op zijn plaats. Eens de beelden verspreid zijn, verlies je er meestal de controle over.