GezondheidsApps: weet wat je deelt!

Wie veel sport kent ze wellicht wel. De handige apps die allerlei gegevens over je sportprestaties bijhouden. Hoe vaak je loopt, de afstand en gemiddelde snelheid, de hoogte van je hartslag of bloeddruk, het aantal calorieën dat je hebt verbrand... Maar niet alleen sportapps worden steeds populairder. Ook gezondheidsapps, die bijvoorbeeld jouw nachtrust of meer algemeen jouw gezondheidstoestand monitoren, zijn vandaag een ware trend.

Deze sport- en gezondheidsapps kunnen een grote meerwaarde vormen voor je gezondheid. Veel mensen maken er dankbaar gebruik van! Het is dus niet verwonderlijk dat er een groot aanbod is van dit soort apps.

Welke app je nu best installeert beslis je natuurlijk zelf. Maar het is toch aan te raden om bij die keuze rekening te houden met de informatie die de app over jou verzamelt en gebruikt.

Het probleem: een hApp uit je privacy!

Om goed te kunnen werken moet een sportapp bepaalde gegevens over je verzamelen. Zonder de locatiegegevens van jouw gsm kan de app bijvoorbeeld onmogelijk jouw gelopen afstand meten.  

Helaas verzamelen veel apps gegevens die helemaal niet nodig zijn voor de goede werking ervan (bv. je telefoonnummer of je adres). Nochtans is de wet hierover heel duidelijk: enkel noodzakelijke gegevens mogen worden gevraagd. Als de gegevens enkel nuttig zijn, maar niet noodzakelijk voor het gebruik van de app, mag het bedrijf ze niet verzamelen. Zo hoeft een sportapp je telefoonnummer niet te weten.

De oplossing: lees de gebruiksvoorwaarden

Wanneer je weet wat de app met jouw persoonlijke gegevens zal doen, kan je een geïnformeerde keuze maken om deze app al dan niet te installeren.

App-ontwikkelaars zijn verplicht om jou voor de installatie van de app te informeren over de persoonlijke gegevens die ze verzamelen. Wat verzamelen ze precies? Waarvoor verzamelen ze dit? Hoe lang bewaren ze de gegevens? Worden de gegeven doorgegeven?... Deze informatie is terug te vinden in de gebruiksvoorwaarden of privacy-verklaringen van de app. Daarom is het belangrijk deze aandachtig te lezen.

Lees dus steeds wat er verzameld wordt. Ben je niet akkoord met wat daar staat, dan ga je best op zoek naar een alternatieve app die jouw privacy wel respecteert.

Om over na te denken: een app is geen dokter

Vroeger deelden we gegevens over onze gezondheid vaak alleen met de dokter. Die dokter hield die informatie steeds voor zich. Dat moet zo volgens de wet of, wat we noemen, het medisch beroepsgeheim.

Vandaag laten we bedrijven, die de app voor ons maakten, meelezen. Sommige van die gegevens kunnen erg persoonlijk zijn (je gewicht, je eetpatroon, je slaappatroon, enz.).

Wist je dat

Wist je dat sommige producenten van (gratis) gezondheidsapps jouw persoonlijke gegevens doorverkopen? Zo kan je dus reclame voor dieetproducten ontvangen op basis van je gezondheidsgegevens?

Mag een app zomaar persoonlijke gegevens verzamelen?

Ja, dat mag! Maar enkel als je hiervoor zelf je toestemming hebt gegeven. Op het internet geef je die toestemming pas écht als je zelf een vakje met “akkoord” aanvinkt. Maar dat kan natuurlijk enkel als je voldoende duidelijke informatie kreeg over de werking van de app.

Let op! Veel apps stellen jouw toestemming automatisch in. Dat gebeurt via een cookie of een invulvakje dat standaard “akkoord” heeft aangevinkt. Dat mag eigenlijk niet. Je moet zelf actief handelen. Dus via een aparte klik of een combinatie van kliks.