Wat zijn de nadelen van sociale netwerksites?

Zoals voor zo vele zaken geldt, geldt ook voor sociale netwerksites dat er verantwoordelijk mee moet worden omgegaan, wil men niet blootgesteld worden aan de mogelijke risico’s van het gebruik ervan.

Mogelijke risico’s bij het gebruik van sociale netwerksites zijn:

 • blootstelling aan ongewenste inhoud zoals haatdragende boodschappen en geweld;
   
 • Cyberpesten;
   
 • verlies van privacy door een verlies aan controle over persoonlijke informatie.

Sociale netwerksites zijn opgebouwd rond het principe van zelfrepresentatie, wat inhoudt dat gebruikers zelf persoonlijke informatie vrijgeven. Hierdoor worden sociale netwerksites vaak verweten privacyrisico’s in te houden voor hun gebruikers.

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen privacyrisico’s die met identiteits- en imagoschade te maken hebben en privacyrisico’s die te maken hebben met wat reclamemakers, overheden en inlichtingendiensten met persoonlijke informatie doen.

Identiteits- en imagoschade

Privacyrisico’s met betrekking tot identiteits- en imagoschade kunnen in grote mate onder controle gehouden worden door twee richtlijnen:

 • gebruik de op sociale netwerksites aanwezige privacy-instellingen;
   
 • gooi niet zomaar alles online. Denk na over wat je op het internet zet.

Een slecht beheer van de privacy-instellingen zorgt immers voor een vervaging van de grens tussen privé en publiek. Wie deze instellingen niet streng genoeg instelt zorgt ervoor dat wildvreemden een heel groot doorkijkluik op het eigen privéleven krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vrij ter beschikking stellen aan wildvreemden van vakantiefoto’s, informatie over wie uw vrienden zijn, wat uw interesses of hobby’s zijn, …

Naast het beheer van privacyinstellingen is ook het weloverwogen vrijgeven van persoonlijke informatie heel belangrijk: “Denk na voordat je publiceert!” Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de reikwijdte die sociale netwerksites hebben (het zogenaamde onzichtbare publiek) en het gegeven dat online geplaatste informatie vaak permanent bewaard blijft (iedereen die toegang heeft tot hun profiel kan hun foto’s downloaden en bewaren of delen op een andere plaats waardoor plots veel meer mensen toegang hebben tot jouw persoonlijke informatie!).

Wat op internet is verschenen, is dan ook vaak niet meer uit te gommen! Beeldmateriaal of commentaren die vaak onbezonnen online worden geplaatst, kunnen op die manier ook nog lang na de publicatie en onttrokken aan een context voor imagoproblemen zorgen, wat de slaagkansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt zou kunnen doen afnemen. Iedereen zegt wel eens iets waarvan hij later spijt heeft dit gezegd te hebben. Het probleem online is dat onbezonnen uitspraken vaak niet zomaar ‘vergeten’ worden zoals dit in de fysieke wereld vaak wel gebeurt.

Wist je dat: Voordelen

Wist je dat het gebruik van sociale netwerksites ook heel wat voordelen kent? Lees er hier meer over.