Hoe toestemming krijgen?

Het principe: vrije en specifieke toestemming

De privacyregelgeving bepaalt dat alleen de persoon zelf kan beslissen of er beelden van hem mogen worden gemaakt en gebruikt. Je hebt dus altijd de ondubbelzinnige toestemming nodig van de persoon die je wil filmen of fotograferen.
Toestemming is de vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee iemand de verwerking van zijn gegevens aanvaardt.

  • Vrije toestemming wil zeggen dat er geen druk mag worden uitgeoefend om toestemming te verkrijgen.
     
  • Specifieke toestemming houdt in dat de beelden voor geen ander doeleinde mogen worden verwerkt dan het doeleinde waarvoor toestemming werd gegeven.

Schriftelijke of mondelinge toestemming?

Het hoeft daarom geen schriftelijke toestemming te zijn. Het belangrijkste is dat het gaat om een ondubbelzinnige toestemming. Je kan dus evengoed een mondelinge toestemming krijgen. Ook met een stilzwijgende toestemming is niks mis. Dit is het geval wanneer iemand zich laat fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten.

Maar een mondelinge of stilzwijgende toestemming is natuurlijk moeilijk bewijsbaar. Het is dan ook omwille van de bewijslast aan te raden om zo veel mogelijk de schriftelijke toestemming te krijgen van de persoon die je op de gevoelige plaat wil vastleggen. Een goede en praktische manier is om een specifiek formulier voor te leggen over het nemen en het gebruik van iemands afbeelding.