Drones

Vooraleer een drone te kopen

 • De wet verplicht u altijd de privacyregels na te leven;
 • let op het gewicht van de drone omdat er naargelang het gewicht andere regels moeten worden nageleefd:
  • Als de drone meer dan 1 kg weegt bij het opstijgen, moet u de wet grondig bestuderen en is het misschien nodig dat u de nodige vergunningen verkrijgt en bovendien moet u heel precieze besturingsregels in acht nemen;
  • Als de drone minder dan 1 kg weegt bij het opstijgen, moet u de volgende regels in acht nemen:
   1. ze dienen uitsluitend voor recreatief gebruik;
   2. zij vliegen niet hoger dan 10 meter boven de grond;
   3. ze dienen uitsluitend voor persoonlijke gebruik buiten de openbare ruimte;
   4. ze vliegen niet in bepaalde zones (luchthavens, industriële complexen, gevangenissen, kerninstallaties, of bij samenkomsten in open lucht)
   5. ze mogen de veiligheid van vliegtuigen, personen en goederen op de grond niet in het gedrang brengen;
 • Bedenk waarvoor uw kind de drone wil gebruiken:
  • Is het echt nodig dat de drone foto's of filmpjes maakt?
  • Of gaat het eerder om het plezier om de drone te besturen?
 • Kies voor een zichtbare drone (felle kleuren, middelmatige grootte, lichtsignalen)

Gebruik van de drone

 • Lees altijd de handleiding en leer de functies van de drone van uw kind kennen:
  • Vanop welke afstand kan hij bestuurd worden?
  • Kan hij foto's en filmpjes maken?
 • Breng de regels onder de aandacht van uw kind:
  • Toon het de zones waar het zijn drone mag besturen;
  • Leer uw kind dat het geen personen mag filmen zonder hun toestemming. De toestemming van de personen die op de foto of op het filmpje staan, moet altijd worden gevraagd vooraleer de drone wordt gebruikt.
  • Als uw kind een samenkomst van personen wil filmen, let er dan op dat iedereen daarvan wordt verwittigd en dat zij de kans krijgen om daartegen bezwaar te maken. Het gaat om hun recht op afbeelding !;
  • Als er beelden zijn opgenomen zonder toestemming, zie er dan op toe dat zij zo snel mogelijk worden gewist;
  • Waak erover dat uw kind de drone niet hoger dan 10 meter laat vliegen;
  • Plan zoals een echte piloot uw vlucht vooraleer u opstijgt! Zo kan u dichtbevolkte of verboden zones vermijden maar ook privéterreinen omzeilen;
  • Als de drone een camera heeft maar uw kind heeft  deze niet nodig, zet de camera dan uit!

Wetgeving over drones

Voor meer details, lees het Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.

Nog meer weten?

Ook op Medianest is allerlei informatie te vinden over slim speelgoed! Wil je dus nog meer weten, of wil je meer weten over hoe je kinderen kan laten omgaan met alle soorten media, bezoek dan zeker even hun website.