Sharenting: bezint eer je begint!

Uit een internationaal, wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we graag foto’s van onze kinderen online delen omdat we ons dan minder alleen voelen of omdat we ervaringen en advies kunnen uitwisselen met andere ouders. Hierdoor voelen we ons gesteund in onze opvoedingstaak.

Maar er zijn ook negatieve emoties aan sharenting verbonden want we maken ons tezelfdertijd zorgen dat onbekenden privé-informatie over ons kind krijgen of dat anderen de informatie over ons kind verder zullen delen. Anderen zijn dan weer bezorgd dat onze kinderen zelf bepaalde foto’s gênant vinden. Velen van ons zijn op diverse sociale netwerken immers bevriend met de eigen kinderen.

Het is leuk dat we tegenwoordig snel en impulsief alle belangrijke momenten kunnen vastleggen en een prettig neveneffect is dat op die manier een tijdlijn ontstaat waarop de evolutie van ons leven, en van onze kinderen, te zien is.

We moeten ons er echter wel van bewust zijn dat we de controle verliezen over de foto’s en filmpjes eens we ze hebben gedeeld op een sociaal netwerk. Je mag je profiel nog zo goed beveiligd hebben, en alleen beeldmateriaal gedeeld hebben via niet-openbare groepen of beperkte kringen, je weet nooit 100% zeker of de beelden binnen de privékring zullen blijven. Dit kan zeker problemen veroorzaken wanneer je delicate foto’s hebt gedeeld, bijvoorbeeld van je kind in bad, of een ziek kind in onbehaaglijke poses.

Onze kinderen groeien op online en zijn zich, meer dan wij ouders, erg bewust van wat ze online delen. Hun identiteit wordt er immers mee door bepaald. Een tiener die zich een cool en stoer imago wil aanmeten zal twee keer nadenken alvorens schattige en lieve babyfoto’s van zichzelf online te verspreiden. Wanneer wij dat in zijn plaats dan toch doen, kunnen we die zorgvuldig opgebouwde identiteit ondermijnen. Ook experts zijn het erover eens dat een kind zelf over zijn online identiteit hoort te beslissen.

“We delen alles. Ons eigen leven en zonder daar echt bij stil te staan ook dat van onze kinderen. Terwijl we alle moeite doen om kinderen mediawijs op te voeden zodat ze op een bewuste manier om kunnen gaan met het internet, posten hun ouders volop beschamende verhalen en gênante foto’s met diezelfde kinderen in de hoofdrol. Hoog tijd om daar eens over na te denken.” (Pedagoog Pedro De Bruyckere in De Morgen)

Maar bovenal: jouw kind geniet net zoals jij van een recht op afbeelding! Het centraal principe van het recht op afbeelding berust op toestemming: toestemming vragen om de beelden te nemen én toestemming vragen om de beelden te verspreiden. En omdat een baby en een kleuter of een kind jonger dan 13 jaar nog niet zelf toestemming kan geven, doen de ouders dat in hun plaats. En dit kan het kind later zuur opbreken. De gouden regel: bezint eer je begint!

Mag ik foto's van uw kinderen zien?

Heb je zin in meer filmpjes? Bezoek dan zeker onze videotheek!