Het leerlingendossier

Jouw school heeft vast en zeker een leerlingendossier over jou, waarin ze onder meer bijhoudt wie je bent en waar je woont, hoe je schoolloopbaan verloopt (welke richting je volgt bv.), informatie over je vaccinaties en medische testen, enz… Er staat dus heel wat persoonlijke informatie in. Maar wat mag de school daar nu eigenlijk mee doen?

Wat weet de school over mij?

Wat mag wel?

Allereerst mag je school alles bijhouden wat nodig is. Zo moet ze bijvoorbeeld je adres hebben om schoolrekeningen te kunnen opsturen. Zonder deze gegevens zou jij dus gewoon niet naar school kunnen gaan.

Daarnaast is er ook informatie die de school mag vragen, maar die jij niet moet geven. Geef jij je toestemming niet, dan mag de school die info dus ook niet opslaan. Zo kan de school bijvoorbeeld vragen of je ooit drugs hebt gebruikt, maar daar moet jij dus helemaal niet op antwoorden!

Wat mag niet?

Je school mag niet zomaar informatie verzamelen, en zeker niet als deze niet nuttig is in het kader van de schoolactiviteiten. De informatie die ze hebben verzameld mogen zo ook niet langer bijhouden dan nodig.

Hoe weet ik wat er in mijn leerlingendossier staat?

Simpel: jij mag altijd aan de school vragen wat ze over je bijhouden. De school zal dan moeten meedelen wat ze precies over jou weten, en hoe ze dat te weten zijn gekomen. Zo kan je bijvoorbeeld altijd je examenresultaten opvragen.

Staat er iets in jouw dossier wat niet mag? Of staat er iets in dat niet klopt? Dan mag je steeds vragen om het te verbeteren of zelf te verwijderen!

Mag mijn school zomaar informatie doorgeven of publiceren?

Het doorgeven als je van studierichting verandert

Uiteraard zal je dossier binnen de school soms moeten worden doorgegeven, zoals wanneer je verandert van schooljaar of studierichting. Dat noemen we doorgifte binnen de school en dat is heel normaal!

Het doorgeven aan je nieuwe school

Maar mogen die gegevens ook zomaar worden doorgegeven wanneer je verandert van school? Uiteraard zullen sommige gegevens moeten worden doorgegeven, zodat je nieuwe school je goed kan begeleiden. Dit is echter meestal beperkt tot het strikt noodzakelijke, om te voorkomen dat leerlingen bepaalde problemen met zich blijven meeslepen (zo is het niet ok dat een school je volledige tuchtdossier laat inkijken door je nieuwe school).

Het verspreiden van je gegevens

Het is nooit de bedoeling dat de school zomaar gegevens van jou verspreidt of publiceert. Noch je persoonlijke gegevens, noch je studieresultaten mogen worden gepubliceerd zonder dat jij hier duidelijk toestemming voor hebt gegeven.

Uiteraard geldt hetzelfde ook voor je leerkrachten, je kan nooit verwachten dat zij je hun privégegevens (zoals een e-mailadres) moeten geven, als ze daar niet zelf mee hebben ingestemd.

Wist je dat: Minderjarigen

Als je nog geen 18 jaar oud bent, is het je mama of papa die aan de school zal moeten vragen wat ze over jou weten.