Over 'ik beslis'

Waarover gaat deze website?

Op deze website vind je meer informatie over privacy. Privacy is een moeilijk woord. Het is niet altijd even duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Als op deze website privacy gebruikt wordt, dan betekent dit jouw recht om zelf te beslissen welke informatie je deelt met anderen. Privacy gaat dus zowel over het maken en delen van foto’s en filmpjes, als over het controleren van je gsm door je ouders.

Want privacy heb je overal! Zowel online als offline. Zowel op school als in de sportclub. Het is dus belangrijk om er zorg voor te dragen!

Zoek je informatie? Bekijk dan onze privacythema’s! Heb je een specifieke vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Samen met onze mascotte, Gustave de Egel, helpen we je via leuke verhalen, coole filmpjes en nuttige tips jouw privacy te beschermen. Je zal merken dat je hierbij vaak zelf de touwtjes in handen hebt. Zo beslis jij:

  • wat je op het net vertelt,
  • wat je online zet,
  • aan wie je je gsm-nummer geeft,
  • wanneer je je webcam aanzet,
  • welke foto’s je op het net zet,
  • met wie je chat,
  • ...,

want je bent jong en bewust van je privacy !

Wie zijn we?

Het ‘ik beslis’-team is een groep enthousiaste medewerkers van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met elk hun eigen achtergrond, maar met eenzelfde doel: jongeren helpen hun privacy te beschermen!

Betrouwbare informatie!

Op het internet is er heel wat informatie te vinden. Vaak is die nogal moeilijk en bovendien niet altijd juist! Je mag dus zeker niet zomaar alles geloven wat je online leest. Gelukkig helpen wij de zaken eenvoudig uit te leggen. Daarom draagt deze website het WAT WAT-label. Zo weet je zeker dat je bij ons goed zit!

 

Het WAT WAT-label

Wij engageren ons voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Samen met de andere partners van WAT WAT werken we zo aan informatie waarmee kinderen en jongeren keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen.Wij engageren ons voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Samen met de andere partners van WAT WAT werken we zo aan informatie waarmee kinderen en jongeren keuzes kunnen maken en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen. Vind je dit logo terug op een website, boek of folder? Dan wil dit zeggen dat de informatie die je er kan vinden juist is én werd aangepast op maat van jongeren. Meer info hierover vind je hier!