Controle op alcohol & drugs

De directie vermoedt dat er leerlingen alcohol of drugs gebruiken en meenemen naar school. Ook al is dit verboden, dat wil niet zeggen dat de school je zomaar mag controleren! Ook in dit geval heb je recht op jouw privacy.

Wat mag wel?

De school mag steeds beroep doen op de politie om de leerlingen te controleren. De politie kan dus langskomen om kastjes, boekentassen, enz. te doorzoeken, eventueel zelfs met een snuffelhond. Sterker nog, de politie kan je ook verplichten om een urinetest af te leggen.

Indien blijkt dat een leerling alcohol of drugs meenam naar school, of onder invloed was op school, is het belangrijk dat de directie gepast reageert. Zo mag zij niet voor de volledige klas meedelen wat er is gebeurd. Beter is om de leerling bijvoorbeeld tijdens de pauze even apart te nemen.

Weet dat de school ook altijd jouw ouders hierover mag inlichten.

Wat mag er niet?

De school mag jou niet zelf fouilleren of je boekentas doorzoeken! Ze mogen wel steeds vragen om iets uit je rugzak te halen of om je zakken leeg te halen. Moest jij dat weigeren, mag de school wel de politie bellen.

Wanneer zoiets voorvalt op een uitstap of op schoolreis, is er niet altijd genoeg tijd om de politie erbij te halen. Dan mag de school steeds beslissen om je thuis te laten of naar huis te sturen.

Heb je een urinetest afgelegd? Dan mag de politie de resultaten daarvan niet aan je school doorgeven! Als dat nodig is, zal de politie dit resultaat wel met jou en je ouders bespreken.