Gezondheidsapps: weet wat je deelt!

Het probleem: Een hApp uit je privacy!

Als je veel sport en beweegt, heb je het misschien al uitgetest. Een handige app op je smartphone of smartwatch die allerlei gegevens over je gezondheid bijhoudt. Hoe vaak je loopt. Hoe snel je loopt. De hoogte van je hartslag of bloeddruk. De afstand die je aflegt. Het aantal calorieën dat je hebt verbrand. Of je alleen loopt of met twee…

Er is een grote keuze aan sportapps. Welke app je nu best installeert beslis je natuurlijk zelf. Let wel op dat je bij die keuze rekening houdt met de informatie die de app over jou verzamelt en gebruikt.

Een app is geen dokter

Vroeger deelden we gegevens over onze gezondheid vaak alleen met de dokter. Die dokter hield die informatie steeds voor zich. Dat moet zo volgens de wet of, wat we noemen, het medisch beroepsgeheim.

Vandaag laten we bedrijven, die de app voor ons maakten, meelezen. Sommige van die gegevens kunnen erg persoonlijk zijn (je gewicht, je eetpatroon, je slaappatroon, enz.). En wil je straks echt reclame voor dieetproducten ontvangen op basis van je gedeelde gezondheidsgegevens?

De oplossing: Deel niet te veel!

Veel apps verzamelen gegevens die helemaal niet nodig zijn voor de goede werking ervan (bv. je telefoonnummer of je adres). Vaak krijg je zonder het delen van die info simpelweg geen toegang tot de app.

Nochtans is de wet hierover heel duidelijk: enkel noodzakelijke gegevens mogen worden gevraagd. Als de gegevens enkel nuttig zijn, maar niet noodzakelijk voor het gebruik van de app, mag het bedrijf ze niet verzamelen. Zo hoeft een sportapp je telefoonnummer niet te weten.

Lees dus steeds wat er verzameld wordt. Vind je dat een sportapp te veel van je wil weten? Dan is die wellicht niet betrouwbaar en kan je er maar beter geen gebruik van maken. Ga dan op zoek naar iets anders.

Mag een app zomaar persoonlijke gegevens verzamelen?

Ja, dat mag! Maar enkel als je hiervoor zelf je toestemming hebt gegeven. Op het internet geef je die toestemming pas écht als je zelf een vakje met “akkoord” aanvinkt. Maar dat kan natuurlijk enkel als je voldoende duidelijke informatie kreeg over de werking van de app.

Let op! Veel apps stellen jouw toestemming automatisch in. Dat gebeurt via een cookie of een invulvakje dat standaard “akkoord” heeft aangevinkt. Dat mag eigenlijk niet. Je moet zelf actief handelen. Dus via een aparte klik of een combinatie van kliks.