Wat verstaan we onder toestemming?

Voorwaarden voor toestemming  

Als je zegt: “ja, ik aanvaard cookies” of “ja, deze foto mag op mijn tijdlijn verschijnen”, dan geef je toestemming.

Maar, je mag altijd van mening veranderen en jouw toestemming ongedaan maken.

Dus, als iemand een foto van jou post en je vindt die foto niet leuk meer, dan kan je vragen om deze te verwijderen.

Het beëindigen van de toestemming moet dus even makkelijk zijn als het geven ervan!

Wanneer mag je toestemming geven?

Ben je jonger dan 13 jaar? Dan moet een ouder of opvoeder samen met jou z’n toestemming geven.

Dit is voor je eigen veiligheid. Want, niet alle risico’s zijn meteen duidelijk of verstaanbaar. Dus, is het de taak van je ouders om je te beschermen!

Waartegen dan?

  • Tegen het gebruik van jouw gegevens door reclamemakers. Die willen je promoties sturen of aangepaste reclameboodschappen tonen, op basis van de dingen die jij leuk vindt (dat is profilering)!
  • Tegen grote bedrijven die jou bewust willen aanspreken en willen aanzetten tot kopen.

Vanaf 13 jaar vindt de overheid dat je oud en wijs genoeg bent om hier zelf over te beslissen! Nu ben jij de baas  over jouw gegevens.