Privacybeleid

Natuurlijk beschermt ikbeslis.be ook jouw privacy!

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website is;
   
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
  • hoe lang bewaren we deze gegevens?;
    
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
   
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
   
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website?

Wij, de Gegevensbeschermingsautoriteit, zijn de beheerders van de ikbeslis.be-website. Daarnaast zijn wij ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ikbeslis.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker. Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken die we niet nodig hebben om ikbeslis.be te laten functioneren; moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek afgelijnd doeleinde gebruikt worden; mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren en moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de ikbeslis.be bezoekers overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande tabel vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren)

Doel

Persoons-gegevens

Bewaar-termijn

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

Categorie ontvangers

De vlotte behandeling van jouw vraag

Naam
e-mailadres

1 jaar

Via invullen van ons contactformulier
OF
Via contactname met ons per mail

Gegevensbeschermingsautoriteit
Novado*
Getronics*

De vlotte behandeling van jouw bestelling ‘ik beslis’ educatief- en/of promotiemateriaal.

Naam (organisatie)
E-mailadres
Postadres

 1 jaar

Via invullen van ons contactformulier/bestelformulier
OF
Via contactname met ons per mail/post

Gegevensbeschermingsautoriteit
Novado*
Getronics*

Beschermen van de website tegen onder meer DDoS-aanvallen of hacking.

IP-logs

30 dagen

Deze logs worden gecreëerd door ikbeslis.be te bezoeken.

Novado

*Deze firma’s kunnen pas toegang krijgen tot jouw gegevens in geval van technische problemen, op ikbeslis.be of met onze mailbox, die zij moeten oplossen.

Met wie delen we deze informatie?

We delen de persoonsgegevens die we via ikbeslis.be verzamelen met niemand.

Zoals je hebt kunnen vaststellen in de bovenstaande tabel zijn sommige gegevens ook toegankelijk voor Novado en/of Getronics. Dit komt omdat we voor het technisch beheer en de hosting van onze website beroep doen op twee onderaannemers:

 • Novado is onze websitebouwer en verzorgt het technisch beheer;
   
 • Getronics staat in voor de hosting van deze website en het onderhoud van de mailbox.

Deze onderaannemers verwerken jouw persoonsgegevens echter volgens strikte contractueel vastgelegde instructies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ons cookiebeleid

ikbeslis.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

 • sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken (de zogenaamde functionele cookies).
   
 • andere cookies gebruiken we voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer (de zogenaamde analysecookies). Deze kan je wel weigeren indien je dit wenst.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn first party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers onder ons beheer. Zo kunnen we garanderen dat deze informatie enkel voor de doeleinden gebruikt wordt zoals wij ze hier vermelden; namelijk de analyse van ons websiteverkeer om de functionaliteit en inhoud van ikbeslis.be te verbeteren.

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor stuur je een brief per post of per mail, met een kopie van je identiteitskaart naar ons.

Je brief verstuur je naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Je e-mail verstuur je naar: jedecideikbeslis(at)adp-gba.be.

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 1 jaar.

Meer informatie over jouw rechten vind je hier.