Contact

Algemene contactgegevens van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: jedecideikbeslis(at)privacycommission.be

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de behandeling van dit contactformulier.

Google Maps | Drukpersstraat 35